KKH Torgau, Johann-Kentmann Klinikum

Neubau + Sanierung 300PB